Generální manažer Plzně Adolf Šádek pro klubový web poskytl rozhovor ve kterém hodnotil podzimní část a také výhledově apeluje na nutné zlepšení týmu v novém roce.

„Pokud mám hodnotit výsledky a výkony, nelze se za nic schovávat nebo vymlouvat. Jsme hrubě nespokojeni a podle toho jsme se k tomu museli i nyní postavit a provést důkladnou analýzu. V roce 2021 musíme vidět úplně jinou Viktorku – kvalitnější, sebevědomější, s větší touhou chtít vše zlomit. Jsem přesvědčený, že je v našich silách vše obrátit a vrátit klub do nejvyšších pater.“

„Trenérova mise, na kterou jsme se společně vydali, ještě není dokončena. V této otázce se ale vrátím ještě o rok nazpět, kdy jsme se společně s majitelem klubu, celým sportovním vedením i trenérem rozhodli pro odlišnou cestu než dříve. Cestu, která v mnoha ohledech a oblastech znamená změny.”

„Každý proces změny však s sebou přináší i jistou míru rizika či například výsledkové nestability. Úspěch se prostě nemusí dostavit hned. My však našemu procesu věříme. Zároveň chci ale říct, že musíme mít i výsledky, bez nich to bohužel nejde. Viktoria Plzeň si vybudovala určité postavení a tomu musí odpovídat i umístění v tabulce. Jsem schopen akceptovat porážku, nikdy ale neakceptuji porážku, kdy náš tým odchází se sklopenou hlavou po odevzdaném výkonu. I to je náš úkol, abychom tyto věci v novém roce již neviděli.“