Podle Sboru rozhodců FAČRu musí Martin Hašek zaplatit Spartě €800k, tedy okolo 20 miliónů korun za neoprávněnou výpověď smlouvy. 

Hašek vypověděl svou smlouvu se Spartou v březnu a začal tak soudní tahanice.

Proti tomuto rozhodnutí se ovšem ještě může odvolat a není tak pravomocné.