12. května se sejdou zástupci první a druhé ligy a budou muset odsouhlasit prodloužení sezóny do července.

Všech 32 ligových zástupců musí dle stanov hlasovat o prodloužení sezóny, která se díky pozastavení nestihne dohrát do 30. června.

Zástupci první a druhé ligy budou hlasovat zvlášť a podle pravidel k odsouhlasení je zapotřebí alespoň nadpoloviční většina, tedy více jak osm klubů první a osm druhé ligy.

Na jednání se bude také volit nové vedení LFA – Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže v ČR.